1. Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) rozporządzenia nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (?RODO?) w celu określonym w zgodzie na ich przetwarzanie.
  2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Panem/Panią w odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie.
  3. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu są Trei Real Estate Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 183150, o kapitale zakładowym 147.125.000,00 PLN, REGON: 356782455, NIP: 1070010300 oraz Trei Residential sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 772469, REGON: 382594905, NIP: 7010907538.
  4. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych z prawem ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawem do przenoszenia danych oraz prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.
  5. Jest Pan/Pani uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem e-mail odo@treirealestate.com
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej oraz Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza wskazany obszar wyłącznie, gdy będzie to wymagane przepisami prawa (np. w celu realizacji obowiązków podatkowych).
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wyczerpania oferty dotyczącej lokali w inwestycji BACCIARELLEGO 54, nie dłużej jednak niż do wycofania przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie w celu podanym w tej zgodzie.
  9. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, można się kontaktować w formie elektronicznej pod adresem e-mail: odo@treirealestate.com